Reklamační řád

Reklamační řád


1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží při převzetí prohlédnout a zkontrolovat stav a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) na e-mailovou adresu provozovatele.
b) poštou na adresu provozovatele.
c) telefonicky.
d) osobním doručením.


2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit
- doklad o zakoupení a zaplacení zboží
- popis závady
- reklamované zboží. Pokud to povaha zboží nedovoluje (např. namontované dveře), je možno po předchozí dohodě, předložit stav věci předběžně náhradním způsobem např. fogograficky. Toto náhradní řešení však není považováno za "předložení reklamovaného zboží" ve vztahu k Obč. zákoníku.
- je li zjištěna vada během záruční doby, je zákazník povinen reklamovat tuto vadu bez zbytečného odkladu co nejdříve, aby nedošlo k následným škodám, nebo ke zhoršení vady samotné


3. Reklamace uplatněná v záruční době

 

a) Záruční podmínky

- tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době

- na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců

- záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

 

b) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- poškozením zboží při přepravě (tyto škody se následně řeší v rámci reklamace u dopravce. Oznámení o škodě způsobené při přepravě je nutné oznámit prodejci ihned po převzetí)
- zboží bylo neodborně instalováno
- zboží, které je určeno k montáži a u kterého je vada viditelná a zjevná (a tyto vady by měly, nebo by mohly být předmětem reklamace) nesmí být namontováno. Započetí montáže je vyjádření souhlasu s kvalitou a provedením zboží
- započetí montáže (pokud nemontuje naše firma) je potvrzením toho, že kvalita zboží byla kupujícím akceptována.
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
- neodborným zacházením
- zboží bylo poškozeno živly
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním


4. Dodatek

- Zákazník je povinen prohlédnout zboží dle možnosti co nejdříve po převzetí zboží. Prohlídku musí zákazník provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možno zjistit běžně provedenou prohlídkou.
- Jestliže zákazník zboží neprohlédne v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce jen, když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
- Pro uplatnění reklamace je nezbytné zachování následujících lhůt: vady zjevné (např. vady množstevní, dodání jiného zboží, zjevné poškození apod.) je zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu co nejdříve, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, jinak jeho nárok na vyřízení reklamace zaniká. Charakteristickou vlastností dřeva jsou barevné odchylky a rozdílnost v kresbě způsobené originalitou každého kusu a rozdílná barevnost rámečků a dýhy, z tohoto důvodu rozdílnost v barevnosti a kresbě u jednotlivých dveří a zárubní a jejich prvků se nepovažuje za vadu a nemůže být předmětem reklamace. Reklamace dále nebudou uznány v případě špatného a nevhodného skladování, zásahem do kontrukce výrobku (řezání, zkracování) a nesprávnou montáží nebo údržbou. Vady skryté – při určování oprávněnosti reklamace se vychází z technických a výrobních norem výrobce, vypracovaných na podkladě obecně závazných předpisů. Je li zjištěna vada během záruční doby, je zákazník povinen reklamovat tuto vadu bez zbytečného odkladu co nejdříve a výrobek/produkt vzhledem k jeho povaze nepoužívat, nebo jinak omezit používání, dovoluje li to povaha vadného zboží a zabránit dalšímu zhoršování vady. Škoda následná, nebo způsobená používáním vadného výrobku/produktu nemůže být předmětem reklamace.
- Vadu skrytou je zákazník povinen reklamovat nejdéle do 24 měsíců od data převzetí zboží.

 


Oznámení

Podzimní sleva

  Kupujte dveře se slevou ...

PF 2017

přejeme Vám ...

Podzimní sleva

 Kupujte dveře se slevou ...

Podporujeme kotlíkové dotace

 Výměnou dveří snižte energetickou ...

Archiv novinek >

Novinky e-mailem

Přihlašte se k odebírání novinek. Maximálně dvakrát do měsíce Vám od nás přijdou akce výprodeje.

info@dvere-podlahy.info +420 774 900 974
Webdesign & SEO eStudio
Webdesign & SEO eStudio